Υπηρεσίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Χαρ. Τρικούπη 22 & Ελευθερίας | 55535 Πυλαία | Θεσσαλονίκη | +30 2310 303 404